Python中strip和split的使用

来源:转载

strip:参数为空时,默认删除开头和结尾处的空白符,包括’/n’,’/r’,’/t’
split:按字符串(单个字符)全部分割

ipaddrX = "xx173.10.1.101 /t/n"ipaddrX.strip('x') #删除字符串ipaddr中开头和结尾处的x
'173.10.1.101 /t/n'
ipaddrX.strip('x').strip() #strip的参数为空时,默认删除开头和结尾处的空白符,包括'/n','/r','/t'等''
'173.10.1.101'
ipaddr = '173.10.1.101/t'ipaddr.split('.') #按字符串(单个字符)全部分割
['173', '10', '1', '101/t']
ipaddr.strip().split('.') #先删除空白符,再按字符串(单个字符)全部分割
['173', '10', '1', '101']
str = ('www.baidu.com')print(str)str_split = str.split('.',1) #分割1次print(str_split)
www.baidu.com['www', 'baidu.com']
str = ('Python2.0||Python2.7||Python3.4')print(str)str_split=str.split('||') #按字符串(多个字符)分割print(str_split)
Python2.0||Python2.7||Python3.4['Python2.0', 'Python2.7', 'Python3.4']

分享给朋友:
您可能感兴趣的文章:
随机阅读: